Сертификаты

ООО «Элемарк-Энерго»

СЕРТИФІКАТ - 9001
СЕРТИФІКАТ - 14001

ООО «Элемарк Энергоучет»

СЕРТИФІКАТ - 14001 (ЕНЕРГООБЛІК)_00001

модуль Б ТОЛУ ТПЛУ
модуль Б ТПОЛУ-10
Moldova Certificate