ТРАНСФОРМАТОР СТРУМУ ТОПА-0,66

Трансформатор призначений для передачі сигналу вимірювальної інформації вимірювальним приладам і пристроям в установках змінного струму на об'єктах електроенергетики в промисловості, сільському госпо- дарстві, в комунальному секторі та організаціях інших галузей народного господарства. Трансформатор ви- готовляється в кліматичному виконанні «У» категорії розміщення 3 за ДЕСТ 15150-69. Робоче положення - будь-яке. Вимірювальна обмотка трансформаторів виконана з нанокристалічного сплаву. Це забезпечує отримання великого лінійного динамічного діапазону характери- стик обмотки по струму, в тому числі і при струмі мен- ше 1% /ном. При цьому, забезпечується довготривала стабільність характеристик протягом всього терміну служби трансформатора і стійкість магнітопроводу до намагнічування (від однополярних імпульсів струму ТЗ).

Міжповірочний інтервал 16 років

Сертифікат перевірки типу (модуль В) № UA.TR.001 103-18. Номер для посилання 29/3/В/12/103-18. Відповідає ДСТУ ІЕС 60044-1:2008, ТУ У 31.1-34562687-001:2007 Патент на промисловий зразок № 17817.

Технічні характеристики

Найменування параметру Значення параметру
Номінальна напруга, кВ 0.72
Номінальний первинний струм, А 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000
Номінальний первинний струм, А 5
Номінальна частота, Гц 50
Клас точності не більше 0.5S
Номінальний коефіцієнт безпеки пристроїв FS, не більше 3
Номінальне вторинне навантаження при соs φ = 0,8, В·А 5
Номінальний рівень ізоляції, кВ 3

Трансформатор, що знаходиться в експлуатації, підлягає періодичній повірці за методикою ДСТУ 6097: 2009 не рідше ніж один раз на шістнадцять років. Конструкція трансформатора дозволяє встановлювати його на DIN-рейку за допомогою опор, що входять в комплект поставки. До контактів вторинної обмотки S1, S2 і контакту U1 можуть бути підключені дроти перерізом до 6 мм2. Передбачена можливість підключення дротів з однією з двох сторін корпусу, при цьому доступ до контактів з протилежного боку перекривається кришкою. Кожен дріт затискається за допомогою двох гвинтів. Трансформатори можуть постачатися з вертикальним або горизонтальним розташуванням площини шин. Розташування площини шин обумовлюється при замовленні, так як після виготовлення трансформатора змінити розташування шини не можливо.